Ποιος σκότωσε τις άγριες μέλισσες της Ρόδου…

(The following post is also written in English)
Γνωρίστε τον ‘Βόμβο’ ή ‘Βομβίνο’, ένα είδος φασαριόζικης, άγριας μέλισσας – γίγαντα που μέχρι πριν λίγα χρόνια αφθονούσε στη Ρόδο και που λόγω του μεγέθους του μπορούσε να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες γύρης και μ’ ένα μόνο πέταγμα βοηθούσε στη γονιμοποίηση (επικονίαση) εκατοντάδων δέντρων, βοτάνων και λουλουδιών.
Ο ‘Βόμβος’, τελεί πια υπό εξαφάνιση στη Ρόδο και σίγουρα το ίδιο ισχύει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η απουσία του ήταν η πρώτη αίσθηση με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι της «Για τη φύση κοινσεπ» στο έργο καταγραφής της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στις παλιές, καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου.
Η άγρια μέλισσα «Βομβίνος» των βουνών μας έπεσε θύμα μιας διπλής επίθεσης:
1. Η παράνομη συλλογή της και πώλησή της στο εξωτερικό. Υπάρχουν μαρτυρίες για τη δράση κυνηγών άγριας μέλισσας «Βομβίνου» στη Ρόδο (και αλλού). Την αιχμαλώτιζαν, την έκλειναν σε σπιρτόκουτα και όλα μαζί συσκευάζονταν σε κιβώτια με προορισμό τους παραγωγούς του εξωτερικού, κυρίως της Ολλανδίας.
2. Οι αεροψεκασμοί με φυτοφάρμακα κατά του δάκου της ελιάς σκότωσε τις άγριες μέλισσες. Η επί χρόνια αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση οργανοφωσφορικών φαρμάκων έπεσε βαριά στα φτερά των υμενόπτερων, όπως και όλων των άγριων εντόμων του νησιού.
Έτσι, στο πέρασμα των χρόνων ανυπολόγιστος αριθμός εντόμων εξαφανίστηκε από τα βουνά μας και μαζί με το χαρακτηριστικό βουητό του Βομβίνου χάθηκε ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια φυσικής αναγέννησης των καμένων δασών μας.
====
Who killed the wild bees of Rhodes…
Meet the ‘Bomb’ or ‘Bombino’, a species of noisy, wild “giant” bee. Few years ago was abundant in Rhodes and due its size could transport large quantities of pollen. At a just single flight could help in fertilization (pollination) of hundreds of trees, herbs and flowers.
The ‘Bomb’ is now disappearing from Rhodes and certainly the same happens in many areas of Greece. Its absence was the first feeling faced by the people of social cooperate enterprise “Common Nature SCE” (gia ti fisi organization) in the project of recording the situation that prevails today in the old, burned forest areas of Rhodes.
The wild bee of our mountains fell victim to a double attack:
1. Its illegal collection and sale abroad. There are testimonies about the action of wild bee hunters “Bombinou” in Rhodes (and elsewhere). It was captured, locked in matchboxes and packed together in boxes destined for foreign producers, mainly in the Netherlands.
2. Aerial spraying with pesticides against olive blight killed wild bees. The years of reckless and extensive use of organophosphate drugs fell heavily on the wings of hymenoptera, as well as all the wild insects of the island.
Thus, over the years, an incalculable number of insects disappeared from our mountains and together with the characteristic hum of “Bombino”, a valuable ally was lost in the effort of natural regeneration of our burned forests.
Ποιος σκότωσε τις άγριες μέλισσες της Ρόδου…
Κύλιση προς τα επάνω
Translate